Stegeborgs Slottsruin

EN UDDA UTFLYKT


Hur många slotts- och borgruiner som finns i Sverige är svårt att räkna. Många är inte mycket mer än övertorvade kullar, medan andra är imponerande anläggningar som går att besöka invändigt. Stegeborgs slottsruin tillhör den senare kategorin och utgör ett utmärkt resmål för såväl ruinromantiker som historienördar.

Stegeborgs slottsruin har en rik historia som börjar redan på 1280-talet då området tillhörde biskopen i Linköping. Det strategiska läget vid inloppet till Söderköping, en av Sveriges rikaste städer under medeltiden, gjorde platsen viktig för landets försvar.

I början av 1300-talet byggdes en borg på platsen under kung Birgers styre. Efter Nyköpings gästabud och det uppror som följde blev borgen belägrad och förstörd, med biskopen i Linköping som en senare ägare som försökte återuppbygga den​​.

Under 1400-talet och framåt spelade Stegeborg en central roll i många av Sveriges inrikespolitiska stridigheter, inte minst under Kalmarunionen.

Slottet ägdes av kronan och tjänade som en viktig försvarsanläggning och administrativt centrum. Det var också under denna tid som Stegeborg var scenen för viktiga historiska händelser och förhandlingar, som mötet mellan drottning Margareta och svenska stormän efter Bo Jonsson Grips död, där Margareta lyckades säkra sin makt över Sverige genom att övertyga stormännen om att inte utse tyska fogdar​​.

Under Gustav Vasas tid genomgick slottet stora förändringar och omvandlades från en medeltida borg till ett ståtligt renässansslott. Gustav Vasa använde Stegeborg som ett av sina residens och genomförde omfattande arbeten för att modernisera och utvidga slottet.

Det var här Gustav Vasas son Johan föddes, som senare också spelade en viktig roll i slottets historia genom att fullfölja omvandlingen av Stegeborg till ett renässansslott​​.

Stegeborgs betydelse avtog under 1600-talet och efter Karl X Gustavs regeringstid förföll slottet gradvis tills det såldes för rivning 1731. Delar av slottet revs och materialet användes i andra byggnader, men de nedre delarna av slottsmurarna var så välbyggda att de kvarstår än idag​​.

Stegeborgs slottsruin har tillsammans med den närliggande gästhamnen, hotellet och campingen blivit till något av en turistdestination för resenärer på östkusten. Men även om ruinen om somrarna ser ett stort antal besökare, och även kostar 40 kr i inträde, så hålls grindarna öppna året runt, vilket gör det lätt att med lite planering kunna utforska ruinen i fred.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps