Sveriges Rundradiomuseum

EN UDDA UTFLYKT


När telegrafstyrelsen 1926 fick i uppdrag av riksdagen att uppföra en rundradiostation som kunde nå såväl Stockholm som Göteborg föll valet på Motala. Om staden faktiskt ligger ”mitt i Sverige” kan diskuteras, men den ligger i alla fall hyggligt placerad mellan de bägge storstäderna. Radiostationen ritades av Carl Åkerblad som även stod som arkitekt till Radiostationen i Grimeton och stod klar 1927. Långvågssändaren var tillverkad av Marconi och var den starkaste som fanns att tillgå i Europa och masterna byggdes av AB Motala Verkstad.

Radioprogrammen kom från Stockholm och sändes via Motala med det, på den tiden, kända anropet ”Stockholm – Motala”. Andra världskriget innebar radiostationens mest spännande tid, den ansågs då vara så pass viktig för att snabbt nå ut med information till befolkningen att den utgjorde en strategisk måltavla. Marken under stationen grävdes ut och man uppförde en hemlig underjordisk sändarbunker med komplett reservstation. Radiostationen bevakades dygnet runt och det fanns splitterskydd och plåtvärn för att skydda stationen mot eventuella angrepp.

Radion fortsatte att spela en viktig roll även efter kriget, men stationen ansågs nu vara för klent rustad för att kunna motstå ett eventuellt krig med kärnvapen. Därför uppfördes systerstationen i Orlunda, ritad för att stå emot eventuella angrepp med de nya vapnen, och stationen i Motala togs ur drift 1962.

Sedan 1976 är sändarstationen ett museum, och originalutrustningen från 1935 är helt bevarad tillsammans med många andra artefakter från rundradions epok. För den radiointresserade är museet unikt för Sverige men den som är mer nyfiken på kalla krigets paranoida decennier bör istället boka in ett besök på Orlunda Radiostation.

Se hemsida för öppettider och priser.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps