Sverkersgården

EN UDDA UTFLYKT


Precis vid brytpunkten mellan åkermark och skog vid Ombergs fot finns en rastplats med bänkar och en fantastisk utsikt över Vättern och slättlandskapet. I utkanten ligger också ett anonymt litet hus som mest ser ut som en förrådsbyggnad. Huset rymmer områdets kanske mest mystiska ruin, Sverkersgården.

Inuti huset finns ruinen av vad som antagligen var ett mindre benediktinerkloster med en krypta som liknar den i Lunds domkyrka. Byggnadens stenar användes senare för att bygga Alvastra klosters östra länga, så idag finns bara en ruin kvar under marknivå. Två trappor leder ner i kryptan och tre av de fyra pelarna är återanvända hällar från Eskilstunakistor.

Förhoppningsvis kommer Sverkersgården i framtiden att öppnas upp för att ta emot besökare, men idag är det den enda delen av klosterkomplexet som inte är tillgänglig för allmänheten. Går man runt byggnaden till den andra kortsidan kan man, om man trycker ansiktet mot väggen, i alla fall se delar av ruinen.


Sverkersgården vid Alvastra Klosterruin

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps