Sverkersgården

EN UDDA UTFLYKT


Högst uppe på bergssluttningen innan skogen tar vid finns en rastplats med bänkar och fantastisk utsikt över Vättern och slättlandskapet. I utkanten ligger också ett anonymt litet hus som mest ser ut som en förrådsbyggnad. Huset rymmer områdets kanske mest mystiska ruin, Sverkersgården.

Inuti huset finns ruinen av vad som antagligen var ett mindre benediktinerkloster med en krypta som liknar den i Lunds domkyrka. Byggnadens stenar användes sedan för att bygga Alvastra klosters östra länga så idag finns bara en ruin kvar under marknivå. Två trappor leder ner i kryptan och tre av de fyra pelarna är återanvända hällar från eskilstunakistor.

Förhoppningsvis kommer Sverkersgården i framtiden att öppnas upp för att ta emot besökare, men idag är det den enda del av klosterkomplexet som inte är tillgängligt för allmänheten. Går man runt byggnaden till den andra kortsidan kan man, om man trycker ansiktet mot väggen, i alla fall se delar av ruinen.


Sverkersgården vid Alvastra Klosterruin

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps