Upplagsplats 113 Strålsnäs

EN UDDA UTFLYKT


I slutet av en anspråkslös grusväg mitt ute i ingenstans leder ett halv upprivet stickspår från järnvägen in mot en bergvägg. En kall bris med en unken doft väcker både nyfikenhet och en känsla av oro. Något med berget är annorlunda och den som följer det otydliga spåret vidare mot bergväggen står snart inför två enorma portar som leder in i ett kompakt mörker.

Under det tidiga 1900-talet, i takt med elektrifieringen av järnvägssystemet, stod Sverige inför utmaningen att omvandla det nationella elnätets standardfrekvens på 50 Hz till den för järnvägen nödvändiga 16 2/3 Hz. För att klara omställningen krävdes installationen av omformarstationer över hela landet. I stationerna konverterade elkraft från det regionala 3-fas högspänningssystemet till den enfasiga ström som behövdes för järnvägens drift. Skillnaden i levererad spänning – från 40-130 kV i det regionala nätet till de 15 kV som krävdes av tågen – gjorde att omformarstationerna räknades som kritisk infrastruktur.

Under andra världskriget ökade behovet av att skydda järnvägen mot sabotage och anfall. Som ett svar byggdes upplagsplatser – fortifikatoriskt skyddade omformarstationer som kunde tjäna som reservstationer i händelse av att de primära stationerna skadades. De uppfördes på strategiskt utvalda platser runt om i landet och utrustades med rullande transformatorvagnar och omformarvagnar, vilket skulle möjliggöra snabb omplacering vid behov.

Anläggningarna blev ibland placerade i utsprängda bergrum, med ingångar skyddade av tunga betongportar och gallerburar fyllda med sten, som fungerade som ventilationsintag samtidigt som de erbjöd skydd mot eventuella bomber. En av dessa uppfördes i Strålsnäs söder om Boxholm och fick beteckningen Upplagsplats 113.

Kriget kom aldrig till Sverige och med tiden avvecklades de flesta upplagsplatserna, fläktarna stängdes av och rälsen in till bergrummen revs upp. Men de blev kvar ute i skogarna, otillgängliga och bortglömda av de flesta – gömda reliker över en paranoid tid i Sveriges historia som ingen trodde skulle komma åter.

Upplagsplats 113 i Strålsnäs besöktes vintern 2018. Den är idag stängd för gott av Trafikverket och går inte längre att besöka.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Permanent Stängt
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.25747, 15.09448
  • Adress: Tyrsabergen, Strålsnäs
Öppna i Google Maps