Varv Ödekyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


Varv romanska sockenkyrka uppfördes av kalksten någon gång under 1100-talet. Den byggdes med torn, långhus med kor samt absid. I söder låg ett timrat vapenhus och ett gravkor från 1600-talet. Kyrkklockorna hängde först i en klockstapel men flyttades i slutet av 1600-talet till kyrktornet.

När församlingarna i Varv och Styra (Se även Styra ödekyrkogård) slogs samman revs också kyrkan 1859, klockorna smältes ner för att gjutas om till den nya kyrkans och alla inventarier flyttades.

Det som idag minner om att det en gång legat en murad 1100-talskyrka i Varv är det obligatoriska träkorset, några spridda gravstenar samt en ruinkulle. Den äldsta gravstenen är rest 1634 över ”Salig Håkan Svensson och hans kära hustru Margrita Jonsdotter” och den yngsta graven är från 1858.

Ödekyrkogårdarna i Varv och Styra är båda exempel på hur dramatiskt det kunde vara för en bygd när befolkningsmängden exploderade under 1800-talet. Det administrativa såsom att bygga nya kyrkor för växande församlingar var en sak, men överbefolkningen på landsbygden innebar också fler munnar att mätta än vad jorden kunde ge. Det kom att öka inflyttningen till städerna och deras nya industrier, och skulle komma att bli vad som byggde Sverige under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps