Ales Stenar

EN UDDA UTFLYKT


Ales stenar utanför Ystad är Sveriges i särklass mest välbesökta fornlämning. Det är inte så konstigt, den mäktiga skeppssättningen är både den största i Sverige och den med det mest dramatiska läget. Är man det minsta intresserad av fornlämningar och har besökt Skåne då har man sannolikt också besökt Ales stenar.

Mer intressant är att skeppssättningen och dess betydelse också är Sveriges mest omstridda fornminne. Skeppssättningen har genom åren genomgått hårdhänta restaureringar där sand schaktats bort och fallna stenar rests utan att ursprungsläget dokumenterats. När arkeologiska utgrävningar visat sig lönlösa har istället amatörteorier kunnat florera fritt.

Besöker man Ales stenar idag möts man av två skyltar. Den ena är uppsatt av Ales stenars förvaltare, Statens Fastighetsverk. Den berättar kort och diplomatiskt att man inte med säkerhet vet varför stenarna en gång restes någon gång mellan 500 och 1000 e.kr. Kanske var det likt andra skeppssättningar en brandgrav, kanske är den ett minnesmärke över en för trakten betydelsefull individ, eller så kanske den till och med är en gigantisk solkalender?

Den etablerade forskningen anser att det sannolikt är en gravplats där man vid restaureringarna helt enkelt råkat förstöra själva graven. Men en skylt till höger håller inte med. Den som orkar ta sig igenom den långa och stundtals invecklade texten får lära sig att Ales Stenar är betydligt äldre och uppfördes under bronsåldern, då absolut inte som en gravplats utan som en solkalender med egyptisk förlaga.

Problemet är att både teori och skylt är privata initiativ av en ensam och omstridd amatörforskare. Hur man än vrider på det så går teorin om solkalendern inte att belägga och oftast bygger argumenten på missförstånd och önsketänkande. Men det spelar ingen roll, skylten den ska stå kvar. I över tio år har det blossat en strid mellan amatörforskaren och olika myndigheter om vems skylt ska få stå vid stenarna och än idag dyker det upp nya artiklar om evighetsstriden med jämna mellanrum. Ales stenar bör vara den enda fornlämning i landet där en privatperson ansett sig ha tolkningsföreträde över forskningen och satt upp egna skyltar. Finns det fler tar vi tacksamt emot tips!

Den som är intresserad av att dyka djupare i den infekterade striden hittar lätt mer via valfri sökmotor, vi nöjer oss med att konstatera att även Sveriges kändaste fornlämning kan bli till en udda utflykt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps