Badaren - Spår Av Mänsklighet

EN UDDA UTFLYKT


Antropocenen är en geologisk epok som föreslagits för att beskriva den nuvarande perioden i jordens historia, där mänklighetens aktiviteter har haft en avgörande inverkan på planeten. Begreppet ”Antropocen” kommer från de grekiska orden ”antropos,” som betyder ”människa,” och ”cen,” som betyder ”ny” eller ”nyskapande.” Det föreslagna konceptet syftar till att markera en signifikant förändring i jordens geologiska historia på grund av mänskliga aktiviteter.

Förespråkare för Antropocenen hävdar att mänklighetens påverkan på planeten är så omfattande och påverkar ekosystem, klimat och geologiska processer på ett sätt som är jämförbart med den tidigare epoken Holocen. De pekar på fenomen som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, urbanisering, och storskalig användning av naturresurser som bevis på människans påverkan.

Det finns emellertid debatt om när Antropocenen började och om det ens ska erkännas som en officiell geologisk epok. Vissa forskare föreslår att den börjar med början av jordbruket för cirka 10 000 år sedan, medan andra föreslår att den börjar med den industriella revolutionen på 1800-talet. Debatten rör sig också kring vilka geologiska och klimatologiska markörer som kan användas för att definiera epoken.

Oavsett när och hur Antropocenen definieras, är det tydligt att mänsklighetens aktiviteter har haft en enorm inverkan på planeten och Falsterbo är inget undantag. Konstverket ”Badaren – spår av mänsklighet” av Jasmine Cederqvist vid Falsterbo strandbads parkering visar en man som sitter på en bur fylld av solstolar som dumpats av strandens gäster under 2019.

Falsterbo strand är en omåttligt populär strand och förhoppningsvis hjälper konstverket till med att förmedla en ansvarskänsla till besökare. Parkering finns givetvis vid konstverket.


badaren - spår av mänsklighet

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.39292, 12.8482
  • Adress: Falsterbo Strandbad, 239 42 Falsterbo
Öppna i Google Maps