Balkåkra Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Balkåkra kyrka uppfördes någon gång på 1200-talet och byggdes under senmedeltiden till med det stora torn som finns bevarat idag. I slutet av 1700-talet var kyrkan i mycket dåligt skick och ägarna till Marsvinsholms slott som hade patronatsrätten ville bygga en ny och större kyrka för flera av slottets närliggande byar.

Initiativtagare var industrimagnaten Eric Ruuth, uppfinnaren av herrgårdsosten, men han kom på obestånd och Marsvinsholms kyrka hann aldrig byggas innan hans död 1820. Eric blev istället den sista att begravas i det ”Ruuthska gravkoret” vid Balkåkra kyrka, som sedan övergavs helt 1892 när gravvalvet murades igen för gott.

Genom åren har ruinen sett flera restaureringar vilket gör den till en av de mer välbevarade medeltida ödekyrkorna på södra Skånes slättmark. Parkering och informationsskylt finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps