Bärnstensmuseet

EN UDDA UTFLYKT


Bärnstensmuseet i Höllviken är ett osannolikt märkligt museum och samtidigt en av landets i särklass smartaste turistfällor. Ett besök till Swedish Amber Museum, som de också kallar sig, rekommenderas varje vilsekommen besöksnäringskoordinator som funderat över den omöjliga paradoxen som uppkommer när tillgänglighet och miljöslitage ställs emot varandra.

Vid en första blick på anläggningens storlek, och från Bärnstensmuseets egna reklam, får besökarna intrycket av att de kommer att få se världens största och mest imponerande samling av bärnstenar. Intrycket håller i sig fram till utställningens förmak där de eftertraktade fossila klumparna också presenteras, men därefter skiftar utställningens fokus helt. Det labyrintiska museet visar sig snabbt vara så mycket mer än en bärnstenssamling, och det är gissningsvis planen.

I efterföljande rum får besökaren istället lära sig om människans samröre med naturen, och framförallt då den södra kustlinjen. Från den oundvikliga drivveden och skräpet vågorna för med sig från oceanernas otaliga båtar, till det skräp som besökare själva lämnar efter sig. Vår påverkan kopplas sedan ihop med förutsättningarna för strändernas flora och fauna och deras framtid.

Efter ett besök till Bärnstensmuseet är det svårt att inte tänka efter på sin egna roll i strändernas ekosystem. Vad får mitt egna besök för konsekvenser, och hur klarar den populära kusten ytterligare hundratusentals besök varje år? Hur klarar naturen av att kompensera för det? Är det möjligt att nå ett nollsummespel, och hur gör vi då?

Den som önskar kan givetvis köpa med sig bärnstenar från museet, men frågeställningarna från besöket kommer med hem oavsett. Museet är öppet under sommarhalvåret men är inte främmande för besök utanför säsong, se deras hemsida för kontaktuppgifter.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps