Biblioteksruinen

EN UDDA UTFLYKT


Biblioteksruinen vid Hovdala Slott är en av Skånes märkligaste byggnader. Ingen vet egentligen så mycket om den förutom att byggnationen påbörjades av Mikael Ehrenborg på Hovdala Slott någon gång under andra hälften av 1700-talet.

Den åttakantiga byggnaden skulle fungera både som bibliotek och eremitage och står i mitten av ett invecklat system av låga murar som bildar stjärnmönster och gyllene snitt, vilka numera tyvärr döljs av skogen. Byggnaden hann aldrig färdigställas innan hans död så vad vi ser idag är resterna av en idé snarare än en fullbordad byggnad.

Vad Mikael Ehrenborg menade med att han behövde en enskild plats för ”studier och nyttiga inrättningar” inom naturvetenskapen är höjt i dunkel. Han återfinns däremot i Frimurarnas medlemslängd från 1700-talet, så med lite fantasi kan man spekulera i att han var influerad av alkemi som var den tidens stora esoteriska strömning. En jakt på de vises sten skulle då förklara både den excentriska geometrin såväl som det ensliga läget för eremitaget.

Biblioteksruinen ligger vackert inne i skogen bakom Hovdala Slott. Det går en körbar grusväg fram till ruinen och väl på plats finns en informationsskylt.


Biblioteksruinen vid Hovdala Slott

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps