Collins Sten

EN UDDA UTFLYKT


När man närmar sig Höllviken och Skanör-Falsterbo så sker en dramatisk förändring i miljön. Den till synes ändlösa slätten som breder ut sig från kust till kust övergår plötsligt i en skog som känns mer hemma i landskapets norra delar än här vid landets södra ände.

Skogen är till stor del en enda mans förtjänst. När prästen Carl Jakob Collin kom till bygden 1871 för att ta tjänst som kyrkoherde i Räng och Stora Hammar möttes han av ett sandigt hedlandskap. De träd som en gång vuxit runt Höllviken hade huggits ner för bränsle och det fanns inget kvar som kunde binda den lösa sanden.

Collin blev en av drivkrafterna för att plantera den skog som nu täcker en stor del av området på bägge sidor av Falsterbokanalen. Trots att den lösa sanden varit ett problem i flera hundra år motsatte sig befolkningen först hans planer. Till och med när planteringen hade börjat gick de ut och rev upp plantorna innan de insåg nyttan med träden.

För att hedra Collins insatts reste Ljungens Villaägareförening 1930 en minnessten med en porträttmedaljong på Collin samt inskriptionen:

”Det träd skall Du vårda i vars skugga Du sitter”

Collins sten har flyttats ett par gånger och står numera placerad i Ljungskogen strax nedanför tennishallen i Höllviken. Det kan vara lite besvärligt att hitta parkering i nära anslutning till stenen, istället rekommenderas en promenad genom skogen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps