Diskusmacken

EN UDDA UTFLYKT


Här på Udda Utflykter finns en stor samling av så kallade nostalgimackar runt om i landet. De består av både bevarade originalmackar och nybyggda kopior, gemensamt för dem är att ingen är ansedd att vara skyddsvärd för framtiden. Av alla de bensinstationer som byggts från bilismens guldålder fram till idag så är det bara tre i hela Sverige som blivit klassade som byggnadsminnen.

Två av dem återfinns i Skåne och en ligger mitt i centrala Malmö. Diskusmacken som den kallas uppfördes 1954 i hörnet av Mariedalsvägen och Kramersvägen. Bensinstationen ritades av HSB:s arkitektkontor i Malmö under ledning av Thorsten Roos och är inbyggd i ett samtidigt uppfört bostadshus.

De första att sälja cigaretter, bensin och andra livsnödvändigheter var far och son Elvir och Conny Karlsson. Efter en fem år lång kamp lyckades entusiaster få Diskusmacken byggnadsminnesförklarad 2015. Samtidigt som städerna försöker bli av med de sista centrala bensinstationerna så får alltså Diskusmacken stå kvar som ett museialt minne.

Något bränsle säljs däremot inte längre i den gamla macken, men viss fordonsrelaterad verksamhet fortgår trots allt. Även om Diskusmacken alltså är en bevarad bensinstation så kan det vara svårt att hitta parkering i nära anslutning. Någon informationstavla på plats finns det inte heller.


Diskusmacken i Malmö

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.594588, 12.983220
  • Adress: Mariedalsvägen 49A, 217 45 Malmö
Öppna i Google Maps