Dösen Trollasten

EN UDDA UTFLYKT


Dösen långt ut på ett gärde utanför Stora Köpinge har legat på samma plats, mitt i gårdarnas blickfång, sedan någon gång under stenåldern. De sex stenarna som syns bygger en polygonal kammare med ingång från söder med ett takblock på drygt tre meter i diameter ute på vad som idag är en åker.

Men det är bara vad som syns ovan jord. Halva stenarnas höjd är under jord, och allt vilar på en rektangulär stensättning på ungefär 11 gånger 5 meter. En gång i tiden fanns även ett större röse vid dösens ingång och någon form av trästruktur, men av dem finns det inte längre några spår av.

Trollasten som den kallas för i folkmun har undersökts vid ett flertal tillfällen genom åren. Första gången det skedde under strukturerad form var 1855 och då hittades ett första kulturlager med keramikskärvor, benbitar, lerskiffer med mera från flera olika tidsepoker. Det stensatta golvet och spår från stenåldern påträffades sedan i ett djupare lager 1965 och då fann man även röset samt de fem stolphålen runt dösen.

Dösen Trollasten som man fortfarande ser är möjligtvis den enda kvarvarande resten av en större kultplats, uppförd under stenåldern och använd ända in i järnåldern. Trollasten ligger på odlad mark och kan bara besökas då det är stubbåker.

Parkering och informationstavla saknas.


Dösen Trollasten

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.46541, 13.94994
  • Adress: Stora Köpinge, 271 73 Köpingebro
Öppna i Google Maps