Eriksdal Kvartsbrott

EN UDDA UTFLYKT


Fyledalen utanför Sjöbo i södra Skåne är en populär och välbesökt lunga för söderns slättfolk. Stora delar är skyddade som naturreservat och Natura 2000-område och dalen är både biologiskt och geologiskt intressant. Här finns Sveriges största fladdermuslokal såväl som lövgrodor, klockgrodor och den större vattensalamandern.

Den som istället föredrar postapokalyptisk estetik kan leta sig till dalens nordvästra del. Där finner man, om man letar lite, spåren efter Eriksdal Kvartsverk eller Fyleverken. I området finns stora mängder finkornig kvartssand som bildats under jura-perioden för ungefär 150 miljoner år sedan. Oftast har sådana lager pressats samman till sten, men inte här i Eriksdal.

Den processade sanden har länge använts till glasproduktion och till fylefärg, som hus och stall över hela Skåne målats med. Förädlingsindustrin som förvandlade sanden till kvartsmjöl var en smutsig verksamhet som spred både hälsovådligt damm och buller genom grannskapet och verket sågs länge som ett stort miljöproblem.

När Fyleverken såldes 2008 lade de nya ägarna ner verksamheten istället för att försöka sig på ett kostsamt projekt med att göra den mer miljövänlig, byggnaderna revs och kvar blev bara de stora gruvhålen som snabbt fylldes med vatten.

Det som var öppna sår i landskapet har nu börjat återtas av naturen och bilda en unik miljö där backsvalor bygger bon och vildbin gräver sina gångar i de sandiga branterna. Eriksdal Kvartsverk är också en intressant miljö för människan, dramatiska sandformationer och turkost vatten påminner mer om en surrealistisk western-miljö än om resterna från en miljöfarlig industri.

Besök till Eriksdal Kvartsverk sker på egen risk. Många tar med sig sina barn på utflykt men då gäller det att hålla bra koll på dem, det är höga branter och lös sand. Parkeringsmöjligheter finns i nära anslutning till de vattenfyllda dagbrotten.


Eriksdal Kvartsbrott i Sjöbo kommun.

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.588492, 13.791316
  • Adress: Eriksdal Kvartsverk, 275 92 Sjöbo
Öppna i Google Maps