Erkes Dös

EN UDDA UTFLYKT


Det slättlandskap som ibland kallas för Söderslätt har brukats sedan urminnes tider. Den jord som idag plöjs har bearbetats så långt tillbaka som till bondestenåldern, men om människorna som levde då vet vi ytterst lite. Hur såg deras kosmologi ut, deras teologi eller samhällsstruktur? Vissa saker kan vi med arkeologins ständiga framsteg pussla ihop, men varför de valde att bygga massiva megalitgravar åt vissa av sina döda kanske vi aldrig kommer att få reda på.

Erkes Dös, som namnet till trots egentligen är en gånggrift, ligger på kanten till ett gärde strax utanför Trelleborg i Lilla Isie. Gravkammaren mäter fyra gånger tre meter och täcks av två stora stenblock. Från öster leder en fem meter lång gång in till själva kammaren. Vid utgrävningen 1915 fann man mängder av sönderslagen keramik utanför ingången. Krossad keramik är ett vanligt fynd vid stenkammargravar från perioden och har tolkats som en del av ceremonin kring dödskulten.

Till skillnad från den närliggande dubbelgånggriften i Snarringe kan man nå Erkes Dös året runt, och lägligt nog finns det en liten parkeringsficka för mindre bilar i anslutning. Skylt saknas däremot som vanligt från vägen, så eventuella besökare får förlita sig på koordinaterna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps