Eskilstorpsdösen

EN UDDA UTFLYKT


”I kammaren växer en fläderbuske”. Så avslutas Riksantikvarieämbetets beskrivning av Eskilstorpsdösen, en stenkammargrav utanför Vellinge som dateras till 4000 f.k. Det är en svindlande lång tid, vilket gör det än mer imponerande att graven faktiskt finns kvar där på den bördiga åkern vid Östersjöns strand, med eller utan en fläderbuske i gravkammaren.

De flera ton tunga stenblocken, antagligen hämtade från rasbranterna längs kusten vid Glumslöv några kilometer därifrån, bildar en kammare av två sidohällar, en gavel ett takblock. Visst har Eskilstorpsdösen med århundradena förminskats – den ursprungliga kantkedjan som den bör ha haft är borta och kvar är endast själva gravkammaren på en liten upphöjd platå.

Den typ av megalitgrav som kallas för dös är den äldsta typen av gravsättningar som existerar i Sverige, och de minner om en tid som ingen längre minns. Då, under stenåldern, fanns inget skriftspråk på våra breddgrader så inget av deras kosmologi eller teologi är bevarat åt eftervärlden. Jämfört med hur mycket vi vet om andra civilisationer från samma tidsålder är vår egna historia höjd i ett dunkel som aldrig kan lätta.

Av bara den enkla anledningen är stenåldersgravar så som Eskilstorpsdösen intressanta sevärdheter. Som ett oläsbart vykort från forntiden ligger den där ute på åkern, och av någon outgrundlig anledning har stenarna aldrig flyttats på under så många tusen år – trots besväret de måste orsakat generationer av bönder.

Eskilstorpsdösen är skyltad men parkering utmed grusvägen saknas. Dösen ligger på jordbruksmark så visa hänsyn under odlingssäsong, allemansrätten gäller inte på mark som brukas.


Eskilstorpsdösen

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.48238, 12.95968
  • Adress: Strandängsvägen, 235 91 Vellinge
Öppna i Google Maps