Falsterbo Fyr

EN UDDA UTFLYKT


Byggnadsminnet Falsterbo fyr är en av Sveriges mest kända och ikoniska fyrar. Den är belägen på Falsterbonäset, en smal landremsa som sträcker sig ut i Öresund och markerar den södra gränsen för Öresundsströmmen samt inloppet till Malmö hamn.

Fyren byggdes redan 1796, vilket gör den till en av de äldsta fyrarna i Sverige, och ersatte då den gamla vippfyren på Kolabacken. Den ritades av en av dåtidens mest framstående arkitekter, Olof Tempelman, som var verksam Överintendentsämbetet. Dess karaktäristiska utseende med en kraftig botten på två våningar har en funktionell förklaring i att den nedre våningen användes som stenkollager, medan den övre var inredd som personalbostad.

De gamla fyrarna var enormt arbetsintensiva och behövde bevakas oavbrutet. En enda fyr kunde ha en fyrmästare, en fyrvaktare och flera fyrbiträden som alla arbetade med att tända, släcka och underhålla fyren. När fyren 1842-1843 byggdes om till en linsfyr byttes den öppna eldplatsen ut mot en lanterna samtidigt som boendemiljön för de anställda förbättrades med separata bostadshus.

När Falsterbo fyr till slut togs ur bruk 1990 hade den varit tänd i nästan 200 år och än idag hålls lanternan igång av Vellinge kommun – även fast den inte längre fyller någon praktisk funktion.

Fyrtornet i sig är inte öppet för allmänheten men i den gamla fyrvaktarbostaden finns ett litet museum som håller öppet under sommarmånaderna. De övriga byggnaderna används av Falsterbo Fågelstation och har man tur så kan man få se när de ringmärker bland annat Kungsfåglar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps