Fosiestenen DR 262

EN UDDA UTFLYKT


Trots Skånes stora yta och långa kust finns det få bevarade runstenar i landskapet. De allra flesta är av yngre datum, från slutet av 900-talet eller början av 1000-talet, och står resta utmed kusten antingen norr om Malmö eller mellan Simrishamn och Trelleborg.

I själva Malmö återfinns däremot bara en enda runsten, den så kallade Fosiestenen med signum DR 262. Runstenen är rest vid Fosie kyrka som i sin tur är byggd på Malmös högsta punkt. Kyrkbyn som låg runt omkring den, med gårdar på de upphöjda kullarna i en oval runt kyrkan, är sedan länge svald av staden och runstenen är flyttad till sin nuvarande plats.

Mitt i byn ska det ha funnits en allmänning där det sägs att Fosiestenen stod innan den blev flyttad till kyrkan. Runstenen hör till en grupp runinskrifter som brukar kallas för Drengstenar på grund av att runtexten innehåller det fornnordiska ordet ”Dreng”. Inskriptionen lyder på rundanska:

”Æsbiorn resþi sten þænsi æftiʀ Dwærg, felaga sin, dræng goþan.”

Som översatt till nysvenska blir:

”Asbjörn reste sten denna efter Dvärg, kamraten sin, en god dräng.”

Det är inte helt klart vad ”Dräng” betyder men en trolig tolkning är att det syftar på en yngre man som varit berest och duktig eller hedersvärd. Ordet ”Felaga” tolkas som ”bolagsman, kamrat” så det är inte helt otroligt att Asbjörn reste stenen för att hedra sin kamrat Dvärg som utgjort sig i handel eller strid på resor tillsammans med Asbjörn.

Fosiestenen är en lättillgänglig runsten och parkering samt informationstavla finns i anslutning till stenen.


Fosiestenen DR262

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps