Gårdlösa Skeppssättningar & Domarring

EN UDDA UTFLYKT


Gårdlösa växte fram som by under medeltiden och fick under 1800-talet ett unikt utseende tack vare gårdarnas påkostade byggnadsdetaljer. Det var en välmående by och det skulle synas. Men den odlingsmark som är så bördig då och idag var det också under forntiden.

Gårdlösaåsen har grävts ut och dokumenterats noggrant vid ett flertal tillfällen. Det mest kända fyndet är från graven med den så kallade Silverflickan uppe på åsen. Där fann arkeologerna en silverfibula med en inskription som utgör ett av de äldsta exemplen på runskrift i landet.

Åker man mot Gårdlösa så ser man tydligt skeppssättningen Alnabjär uppe på en höjd. På andra sidan grusvägen leder en traktorväg österut mot ett lummigt parti. Klättra över muren och vandra upp för höjden för att komma till fyndplatsen för Silverflickan. Av graven finns idag inget att se, däremot återfinns två skeppssättningar och en domarring vilka påvisar platsens vikt för forntidens människor.

Beakta att marken kring både Gårdlösa skeppssättningar och den på Alnabjär ligger vid eller på mark som brukas. Parkering saknas men en ficka finns utmed landsvägen. På plats finns en informationsskylt samt rastbord.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps