Gladsaxehus

EN UDDA UTFLYKT


Gladsaxehus, Gladsaxe Hus är ruinerna efter en medeltida dansk riksborg i Gladsax socken, i nuvarande Simrishamns kommun i Skåne.

Gladsaxehus omtalas första gången 1344 men det är först när gården 1370 hamnar i Ide Pedersdatter Falk ägo som den ser sina glansdagar. Ide ägde gården i 30 år fram till sin död 1399. Då var hon en av Skånes större godsägare med en betydande förmögenhet. Tillgångarna testamenterade hon åt anläggandet av ett nunnekloster i Gladsax, men i slutändan hamnade klostret istället i Gavnø på Själland.

I början av 1400-talet övergick Gladsaxgården från frälse- till kronogods och beboddes därefter av länsherren över Gladsax län. Anläggningen bestod av en byggnad med centraltorn omgiven av en borggård med mindre byggnader, en kraftig ringmur och en vallgrav. Allt tyder på att det var en imponerande gård, byggd för att kunna försvaras.

Av de medeltida glansdagarna finns det inte mycket som minner om idag. Gården revs 1689 och ägorna delades upp på 10 mindre gårdar. Nu finns bara eb oansenlig stenhög kvar av det som en gång var ett imponerande medeltida stenhus.

Om ruinen efter Gladsaxehus egenligen utgör någon spännande utflykt låter vi vara osagt, men ett besök till ruinen kan lätt kombineras med den långt mer imponerande stenåldersgraven Stenstuan några kilometer norrut.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Gladsax
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.56171, 14.28837
  • Adress: Gladsax bygata 66, 272 94 Simrishamn
Öppna i Google Maps