Gunnarps Tegelbruk

EN UDDA UTFLYKT


Det gamla tegelbruket Gunnarps utanför Höör har inte farit väl av tiden. Det startades omkring 1850 som ett gårdsbruk där man hämtade leran från det som idag är naturreservatet Lergravarna. Verksamheten tog sedan fart 1898 när man använde teglet från bruket till att bygga en stor ringugn med tegelklädda valv, en oval byggnad med en välvd gång där man gräddade teglet.

Under en period var Gunnarps tegelbruk traktens största arbetsgivare med en produktion på omkring 2,5 miljoner tegelstenar per år. Det färdiga teglet transporterades med häst och vagn på en bana till järnvägsstationen i Tjörnarp. Brukets nästan hundraåriga historia kom till ett slut 1958 då en eldsvåda tog med sig allt utom ringugnen och skorstenen.

Gunnarps tegelbruk togs 1985 upp i länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Höör och knappt tio år senare restaurerades ugnen av ideella krafter. I mitten av 1990-talet verkade det som att tegelbruket skulle komma att bli en av traktens stora sevärdheter, landshövdingen höll i en återinvigning, det producerades en bok om bruket och lergravarna avsattes som naturreservat.

Sedan föll tegelbruket åter i glömska, vilket är synd då det är en industrihistoriskt intressant plats. En gång i tiden fanns det tegelbruk lite överallt runt Skåne; i brist på skog fick man hitta andra byggmaterial, men få är bevarade.

Gunnarps tegelbruk är öppet året runt, eller i alla fall tillgängligt. Det finns några informationstavlor som berättar om historien men i stort får man klara sig själv.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps