Häglinge Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Det är oftast de oplanerade utflykterna som är de bästa. På väg mellan Hörby och Hässleholm kan man ta, vad som verkar vara, en genväg som leder ut bilisten i en glesbefolkad skogsbygd. Så småningom åker man förbi Häglinge och det är här man finner ekdungen med Häglinge Gravfält, en av alla begravningsplatser för järnålderns människor.

Häglinge gravfält är daterat till den yngre järnåldern, cirka 500-900 e. Kr. och består av resterna från fyra skeppssättningar och nästan 70 resta stenar. Storleken antyder att gravfältet hört till en by eller klunga av gårdar i närheten. Vid östra kanten av gravfältet ligger även en hålväg och kanske fanns det en viktig farled här även under järnåldern.

Gravfältet i Häglinge är egentligen ganska anspråkslöst, i närområdet ligger både det berömda gravfältet i Vätteryd och det märkliga Grykull som båda ser långt fler besökare. Men den lilla ekdungen i Häglinge är ändå besöksvärd, på sommarhalvåret är kullen insvept i grönskande trädkronor och under vintern får det en dramatisk framtoning av de nakna lövträden.

En mindre parkering med informationstavla finns i anslutning till gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps