Kockums Spetsbunker

EN UDDA UTFLYKT


Av alla lämningar från beredskapsåren i Malmö, där ett oräkneligt antal värn byggdes i vad som ömsom kallas Skånelinjen, ömsom Per Albin-linjen, så finns det en byggnation som verkligen sticker ut. Kanske inte så konstigt, för Spetsbunkern byggdes av Kockums Varv på eget initiativ.

Kockums var ett civilt varv men ändå en viktig del av den svenska försvarsindustrin, så vid ett eventuellt flyganfall fanns det anledning att tro att varvet skulle utgöra en trolig måltavla. För att ge varvsarbetarna någon form av räddning när bomberna började falla behövdes det ett skyddsrum.

Problemet var att Västra Hamnen där Kockumsvarvet låg var byggt på fyllnadsmassor. Att gräva ner ett skyddsrum under jord var därför omöjligt, så istället blickade man österut. I Tyskland hade ingenjör Leo Winkel 1934 uppfunnit ett skyddsrum som han kallade Spitzbunker. Designen bestod av ett runt torn med spetsig topp och de blev snabbt populära i industriområden runt om i Tyskland. Tanken med en Spitzbunker var att eventuella bomber skulle glida av eller studsa bort för att detonera på ett säkert avstånd från dem som gömde sig i skyddsrummet.

Kockums spetsbunker byggdes runt 1940 för att inrymma 100 till 150 varvsarbetare men kom aldrig till användning. Skyddsrummet är det enda av sitt slag i Sverige så när största delen av varvsområdet revs lät man spara spetsbunkern som ett industriminne.

Spetsbunkern visas tyvärr inte för allmänheten i dagsläget.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.61202, 12.99087
  • Adress: Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö
Öppna i Google Maps