Krigsförlista Sjömäns Minne

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapstiden led Sverige förluster i fartyg och människoliv, trots att landet aldrig deltog i kriget. Handelsflottan förlorade 206 fartyg och 1270 svenskar omkom. Fiskeflottan förlorade 31 fartyg med 89 omkomna, och örlogsflottan åtta fartyg med 92 omkomna. Svåra katastrofer inträffade också, inklusive en transportfärja som sjönk 1940 och Horsfjärdskatastrofen 1941, där tre svenska jagare förstördes i en explosion.

Av de omkring 2000 civila svenskar som omkom under andra världskriget var de flesta sjömän. Skeppens utsatta läge på haven ledde till att de blev träffade av torpeder eller sänkes av minor.

För att hedra deras minne restes 1945 ”Monument till krigsförlista sjömäns minne”, med ett autentiskt ankare som vilar på ett rektangulärt postament med inskriptioner. Minnesmärket ritades av Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes med inskriptioner och reliefer av Ivar Ålenius-Björk.

Tillsammans med ”Minnessten över beredskapen” är det ett av två minnesmonument i Malmö som hedrar dem som omkom under beredskapstiden.


Krigsförlista Sjömäns minne

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.61464, 12.99599
  • Adress: Ångbåtsbron, 211 20 Malmö
Öppna i Google Maps