Labyrinten i Kroksbäcksparken

EN UDDA UTFLYKT


Kroksbäcksparken är Malmös kanske mest obskyra park, både sett till sitt utseende och vad den innehåller. Parken anlades på 1970-talet, dels för att ge invånarna i området tillgång till en grön lunga men också för att bli av med jordmassor från det omgivande bostadsbyggandet. Det skapade en märklig park, helt öppen och bestående av stora böljande artificiella kullar.

I Kroksbäcksparken finns också dammar, en fjärilspark och världens första och ända ”puckebollsplan”. En orättvis bollplan där inget går att förutse och där skicklighet är underställd turen. Precis som livet i stort.

Här återfinns också Malmös enda labyrint. I vanliga fall är de utmed kusterna mer eller mindre säkra fornlämningar där forna tiders fiskare sökt lycka genom folktron. I Malmö återfinns de däremot inte alls, men däremot så finns labyrinten i Krokbäcksparken.

Krokbäcksparken är till för de boende vilka säkert uppskattar de vidsträckta grönytorna. För en besökare blir det istället till en smått surrealistisk upplevelse väl värd en omväg ut från stadskärnan.


Labyrinten i Kroksbäcksparken

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps