Lilla Isie Gamla Kyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


Det finns idag inte många spår kvar av vad som en gång var den medeltida byn Lilla Isie. På 1400-talet skrevs namnet som Ysie och ännu tidigare ska namnet ha varit Ishöghe, efter en vikingatida hövding som hette Ise eller Ysi. Vid mitten av 1700-talet var det en välmående by med både krono- och skattehemman, en skattlagd väderkvarn och en kyrka med kyrkogård.

Med tiden växte den närliggande byn Västra Torp och fiskeläget Böste och överträffade Lilla Isie i betydelse. Beslutet togs att uppföra en ny kyrka utanför byn, vilket ledde till att den gamla medeltidskyrkan revs 1857 och kyrkogården övergavs. Femtio år senare skulle resten av byn förtäras av en våldsam eldsvåda, och därmed blev Lilla Isie till stor del en del av historieböckerna.

Förutom några få gårdar finns idag bara ödekyrkogården kvar av vad som en gång var Lilla Isie by. Det är en märklig känsla att vandra runt bland gravstenarna från 1800-talet i en försvunnen by mitt ute i det skånska slättlandskapet.

Ingången till kyrkogården ligger rakt framför det som var kyrkans absid, och gräset hålls klippt om somrarna. Det kan vara svårt att hitta en parkering i anslutning till ödekyrkogården, men för den som är nyfiken på Lilla Isie är det värt lite krångel.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps