Limhamns Kalkbrott

EN UDDA UTFLYKT


Det stora övergivna kalkbrottet i Limhamn kan vara en av landets märkligaste sevärdheter. Mitt i den expanderande staden, där varje yta exploaterats i ett försök att mota bort bostadsbristen, öppnar sig ett enormt hål i marken. Det är inte heller så lite mark som hålet upptar: det gamla kalkbrottet är ca 1300 meter långt, 800 meter brett och 65 meter djupt. Runt hela dagbrottet löper en vandringsled som är 4000 meter lång.

Sällsamheterna med Limhamns kalkbrott tar inte slut där. Det är också ett kommunalt naturreservat – som är avspärrat och förbjudet att besöka utan en guide från kommunen. Allmänheten i stort får nöja sig med en utsiktsplats i det nordvästra hörnet och en kikare. Men varför är naturreservatet förbjudet att beträda, vad är det egentligen som sker där nere i botten av det stora hålet?

Limhamns Kalkbrott började brytas 1866 och då hade man redan brutit kalk i området sedan 1600-talet. Ortsnamnet Limhamn kommer från det äldre ordet för kalk och namnet är belagt sedan 1500-talet. Kalken kom att utgöra grunden för Limhamns framväxt och med den industriella brytningen startade en helt ny epok för samhället. Den stora cementfabriken dominerade som arbetsgivare, man byggde järnväg för ånglok och grävde till och med en två kilometer lång tunnel för att frakta kalkslam från dagbrottet till cementfabriken.

Alla epoker tar däremot slut, och så även Limhamns. Cementtillverkningen upphörde 1978 och 1994 upphörde även kalkbrytningen. Fabriken och dagbrottet lämnades öde ungefär samtidigt som Malmö och Limhamn hunnit växa samman till en och samma stad. Det gamla industriområdet blev hemvist åt nyfikna utforskare och koppartjuvar, men också djuren började flytta in så med åren började diskussionerna kring om man kunde göra Limhamns kalkbrott till ett naturreservat.

Sedan 2011 är Limhamns kalkbrott ett kommunalt naturreservat och från början var planerna att tillgängliggöra området för allmänheten. Det planerades för vandringsleder och ett besökscentra men ganska omgående visade det sig stört på omöjligt. Djurlivet i dagbrottet är skört: rovfåglar häckar i de gamla industribyggnaderna, ovanliga skalbaggar kryper runt på marken och flera arter av fladdermöss har hittat sin hemvist i dagbrottet. Samtidigt finns det fler möjligheter för att slå ihjäl sig än någon annanstans i Malmö, med allt från kvicksand till vallar som kan rasa ihop. Att släppa in invånarna obehindrat skulle bli en mardröm för kommunjuristerna.

Istället får allmänheten nöja sig med guidade turer genom Limhamns Kalkbrott, antingen till fots eller via buss. Så vitt vi vet existerar inget annat naturreservat i Sverige där det råder permanent tillträdesförbud, vilket ger dagbrottet ett unikt karaktärsdrag. I landets tredje största stad finns det alltså ett gigantiskt stort hål i marken, där djur och natur har företräde framför invånarnas intressen. Det om något är en udda utflykt.

För att boka en guidad visning av Limhamns kalkbrott, se Malmö stads hemsida.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps