Listarums Luttankar

EN UDDA UTFLYKT


Luttankarna i Listarum är något så ovanligt som en sevärdhet undertecknad Trafikverket. På en kulle i den lilla byn står två enorma ellipsformade trätunnor med ett rör ut mot vägen. Att gissa sig till deras syfte är snudd på omöjligt men tur nog finns en förklarande skylt.

På 1920-talet började man utföra vårunderhåll på grusvägar genom att grusa, vattna och hyvla dem. I samband med det använde man också vatten blandat med lut för att binda dammet mot vägen. Vid pappersbruken i Broby och Klippan var avdunstad sulfitlut en restprodukt från produktionen och det lämpade sig väl för att binda vägdamm.

Produktionen på bruken pågick året runt och Trafikverket behövde bara lut under vår och sommar, så för att lagra det byggdes tankar på valda platser i vägnätet. Användningen av lut pågick ända in på 1960-talet innan det upphörde och gissningsvis är luttankarna i Listarum det enda kvarvarande minnet från denna epok av ändlösa grusvägar.

Luttankarna i Listarum är K-märkta och förvaltas av Trafikverket. Parkeringsplats saknas i omedelbar närhet men på plats finns en informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps