Lundagårdsstenen

EN UDDA UTFLYKT


Danmarks högsta runsten står inte längre i Danmark, utan i Lund. Lundagårdsstenen upptäcktes i slutet av 1680-talet i ruinerna efter Allhelgonaklostrets kyrka, där Universitetsbiblioteket står idag.

På 1700-talet flyttades stenen i tre delar till Lundagårdshuset på universitetets område, som då inrymde skolans historiska museum. Drygt hundra år senare återfanns den i mitten av det nationalromantiska monumentet Runstenskullen.

Till sist flyttades stenen tillbaka till platsen där den hittades när Universitetsbiblioteket stod klart 1957, på det som en gång var Helgonabacken i klosterområdet.

Lundagårdsstenen restes troligen i slutet av 900-talet, mäter fyra meter på höjden och berättar att:

”Torgisl, son av Esge Björnsson, reste dessa stenar efter sina båda bröder, Olav och Ottar, goda landmän”.

Runstenen räknas som Universitetsbibliotekets äldsta skriftliga originaldokument och är ett trevligt stopp på en udda stadsvandring genom den gamla universitetsstaden.


Lundagårdsstenen

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps