Lunnabjär Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Lunnabjär gravfält upptäcktes i samband med att kustvägen byggdes i början av 1934. Gravkomplexet daterades till mellersta bronsåldern och bestod av nio högar och rösen samt fem brandgravar. Hade det inte varit för vägbygget så hade Lunnabjär kanske fortsatt existera i fred under tovorna. Men så skulle det inte bli.

Den arkeologiska utgrävningen leddes av docent J.E. Forssander och amanuensen B.-M Vifot från Lunds Universitet. Efter en inledande undersökning av gravfältet i februari 1934 blev vädret sämre och det bestämdes att istället fortsätta till våren.

Arkeologerna åkte hem till Lund och väntade ut det bistra vädret, men på gårdarna runt om gravfältet började planer smidas om en egen insats. Gravfältet var för viktigt för ortsborna och om arkeologerna skrämdes bort av lite dåligt väder fick de ordna saken själva.

Under ledning av källarmästare Odgaard och lantbrukare Malmström bildades en lokal kommitté och medel samlades in för att rädda gravfältet. På egen hand började de nu gräva ut och flytta gravarna, sten för sten, längre bort från vägbygget.

Det är deras rekonstruktion av gravfältet vi ser än idag och det är något oklart om de gjorde arkeologerna en tjänst eller inte. Forssander fick vetskap om händelsen först genom en tidningsartikel i april samma år, och då var det redan allt för sent för att göra något åt saken.

Lunnabjär är ett rekonstruerat gravfält, men det innebär ändå ett trevligt stopp på kustvägen mellan Nybostrand och Örnahusen. Parkering och informationsskylt finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps