Mattssons Möbelfabrik

EN UDDA UTFLYKT


I norra Skånes skogsmarker var trä under lång tid den allra viktigaste råvaran. Här var hantverk mer än en binäring och många specialiserade sig till den grad att en viss ort ofta förknippades med en specifik produkt.

I Bjärnum var nischen möbeltillverkning och under storhetstiden fanns det hela 35 småskaliga fabriker i byn. Under 1900-talets första hälft mer än fördubblades folkmängden med en stor inflyttning av yrkeskunniga hantverkare, men under 1940-talet utsattes industrin för en hårdnande konkurrens med intåget av nya, mer effektiva maskiner för storskalig produktion och Bjärnum började förlora sin betydelse.

En av Bjärnums möbelfabriker var Mattssons Möbelfabrik precis vid väg 117 som skär rakt genom byn. Fabriken byggdes 1911 och köptes 1937 av dåvarande förmannen Martin Mattsson. Vid tiden då Martins barnbarn Stig-Arne började jobba på fabriken 1953 sysselsattes 20 personer med att snickra både lackerade och bonade möbler.

Det finns fortfarande några få möbelfabriker kvar i Bjärnum, men Mattssons räknas inte dit. Serieproduktionen lades ner 2002 och Stig-Arne fortsatte därefter att driva vidare fabriken som en hobbyverksamhet. Någon gång därefter lämnades fabriken till sitt öde och det var då vi klev in för en sista dokumentation. Den 18:e december 2020 revs den över hundra år gamla fabriken och idag finns inget kvar som minner om den förutom spridda texter på internet som den här.