Minnessten över Beredskapen

EN UDDA UTFLYKT


Under andra världskriget var Sverige officiellt neutralt, men beredskapen och mobiliseringen var intensiv. Denna period kallas ”beredskapstiden.” I december 1939 mobiliserade Sverige trupper för gränsförsvar och marinen minerade Ålands hav för att förhindra sovjetiska ubåtar.

I april 1940 inleddes en hemlig mobilisering för att öka antalet soldater till 320 000, utan att provocera Tyskland. I februari 1942 hotades Sverige av en möjlig tysk invasion från Norge, ”februarikrisen,” på grund av bristande stöd till Hitlers krigsföring vilket ledde till en stor mobilisering i Jämtland samma år.

Under beredskapstiden led Sverige förluster i fartyg och människoliv, trots att landet aldrig deltog i kriget. Handelsflottan förlorade 206 fartyg och 1270 svenskar omkom. Fiskeflottan förlorade 31 fartyg med 89 omkomna, och örlogsflottan åtta fartyg med 92 omkomna. Svåra katastrofer inträffade också, inklusive en transportfärja som sjönk 1940 och Horsfjärdskatastrofen 1941, där tre svenska jagare förstördes i en explosion.

För att hedra dem som offrade liv och egendom under beredskapsåren lät Skånska luftvärnskårens kamratförening 1959 resa en minnessten över beredskapen i granit på Limhamnsfältet, strax söder om stadskärnan.

Minnesmärket ”På vakt” formgavs av konstnären Jonas Fröding och ägs idag av Malmö stad. Inskriptionen lyder kort:

”På vakt 1939 – 1945”.

Tillsammans med ”Krigsförlista Sjömäns Minne” är det ett av två minnesmonument i Malmö som hedrar dem som omkom under beredskapstiden.


Minnessten över Beredskapen i Malmö

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.60531, 12.97742
  • Adress: Limhamnsvägen, 217 59 Limhamn
Öppna i Google Maps