Nunnäs Gravfält Grykull

EN UDDA UTFLYKT


Nunnäs gravfält, även känt som Grykull, är Hörbys kanske mest fotograferade gravfält. Dess läge i en vacker ekhage på en höjdsträckning vid Östra Ringsjön, nära Fulltofta naturreservat, ger platsen ett särpräglat pittoreskt utseende. Gravfältet härstammar från järnåldern och innehåller en stor samling gravar, inklusive två domarringar, sex skeppssättningar, 35 resta stenar och 15 klumpstenar.

Domarringarna har en diameter på omkring sex meter och består av sex stenar vardera, vilket indikerar att de ursprungligen kan ha haft fler stenar. Skeppssättningarna varierar i storlek och kan vara upp till 13 meter långa, bestående av mellan fem och tretton stenblock​. Runt de större gravvårdarna står de enskilt resta stenarna och klumpstenarna som en inramning. Grykull ändrar skepnad mellan säsongerna och är lika vackert om sommaren som det är mystiskt och ödesmättat under vinterhalvåret.

Området kring Nunnäs är känt för sin arkeologiska rikedom, med fynd från stenåldern som tyder på en lång historia av mänsklig närvaro och aktivitet. Det kulturlandskap som omger gravfältet är präglat av en ålderdomlig karaktär, med stengärdesgårdar och lövskogsodlingar som berättar en mångtusenårig historia om regionens människor.

Nunnäs gravfält är relativt enkelt att besöka, på plats vid vägs ände finns en parkeringsplats innan den privata gårdsplanen och vid ingången till gravfältet står en tydlig informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps