Rya Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Europaväg 4 mellan Helsingborg och Jönköping är förutom sitt rykte som smuggelväg också ökänd för sin brutala tristess. Resenären med lite extra tid gör gott i att köra den mindre Riksväg 1 som delvis går parallellt med motorvägen för omväxlingens skull. Då passerar man även samhället Rya med Rya kyrkoruin, som är en utmärkt bensträckare.

Rya gamla kyrka byggdes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet med långhus och rakslutet kor. I några hundra år var kyrkan en ståtlig byggnad som på 1400-talet försågs med valv och kalkmålningar samt ett vapenhus. Men som så vanligt hade församlingen svårt att hålla byggnaden i ordentligt skick, och på sockenstämman 1856 beslutade man sig för att bygga en ny och större.

En auktion hölls 1875 då inventarierna såldes av till högstbjudande tillsammans med tak, bjälklag och valvens tegel. Kvar lämnades murarna i gråsten och det tog inte lång tid för naturen att flytta in. Kyrkorummet fylldes upp av rasmassor och sly, och det var inte förrän 1941 som Rya kyrkoruin först genomgick en restaurering.

Idag är kyrkoruinen helt säkrad och används för friluftsgudstjänster om somrarna. Trots det är det en imponerande ruin som i rätt väderlek ger ett ganska hotfullt intryck. Väl värd ett kortare stopp. Parkering och informationstavla finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps