Sankta Annas Kapell

EN UDDA UTFLYKT


Åhus historia går tillbaka till i alla fall sen järnålder då det fanns en betydande handelsplats en bit uppströms. Enligt den lokala traditionen bildades den nuvarande staden 1149 när ärkebiskop Eskil fick den som förläning, men de äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326. Under stadens storhetstid mellan 1200- till 1400-talet lydde den under Lunds ärkestift och det var då stadsmur och vallgrav uppfördes.

Sankta Annas hospital grundades 1524 av dansken Claus Denne i en tid då Åhus tillhörde Danmark. Verksamheten bestod av sjukhus, vårdhem, härbärge samt ett kapell med långhus och kor. Tegelkapellets grundmurar är daterade till 1200-talet och den senare byggnaden har antagligen utvecklats från ett tidigare kapell på samma plats.

Under 1500-talets stridigheter mellan Sverige och Danmark skadades kapellet upprepade gånger av beskjutning och eldsvådor, 1569 brann sedan hela hospitalet ner och fick byggas upp på nytt. När Åhus 1617 förlorade sina stadsrättigheter till förmån för Kristianstad så flyttades sjukhuset till den nya staden. Den sista gången Sankta Annas hospital nämns är 1625, ganska exakt hundra år efter grundandet.

Sankta Annas kapell är idag en relativt välvårdad ruin som sporadiskt används för sommargudstjänster. Den är inte vidare spektakulär, men på en historisk vandring genom Åhus innebär den ett trevligt stopp. I närheten finns också den märkliga stensarkofagen som bärgades från Östersjöns djup 1958.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps