Sankta Gertruds Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Sankta Gertruds kapell i Vä utanför Kristianstad har aldrig haft turen på sin sida. Kapellet byggdes antagligen i slutet av 1400-talet för att tjäna vägfarare, sjuka och fattiga men övergavs redan 1530 efter att det dragits in till danska kronan.

Vä plundrades sedan av svenska trupper både 1569 och 1612 och det var antagligen någon gång då som kapellet brändes ner. Under lång tid därefter låg kapellruinen till stor del gömd under ett 1,5 meter tjockt lager jord, tills det att man påbörjade en utgrävning och restaurering på 1930-talet. Idag återstår delar av murarna och den västra gaveln samt två kolonnbaser och delar av kolonnskaften som står uppställda i ruinen.

Enligt bygdens tradition från 1600-talet byggdes kapellet av drottning Gertrud av Danmark någon gång på 1100-talet. Kapellet uppkallades efter hennes namne Gertrud av Nivelles, som var de fattigas, de sjukas och vägfararnas skyddshelgon i den Romersk-katolska kyrkan. Kulten kring Sankt Gertrud kom däremot till Norden och Danmark först på 1300-talet och dessutom är kyrkan byggd i en sengotisk stil från 1400-talet.

Sankta Gertruds kapell är med sin 10 meter höga tegelgavel en vacker kyrkoruin som är väl värd ett besök. Parkeringsficka finns utmed landsvägen och en informationstavla vid grinden.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps