Skånelinjen i Malmö

EN UDDA UTFLYKT


Försvarslinjen Skånelinjen kallas också för Per Albin-linjen efter den dåvarande statsministern Per Albin Hansson. Den består av ett stort antal värn utmed de skånska stränderna som skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper från att nå land.

Skånelinjen var den i särklass största försvarslinjen under andra världskriget och sträckte sig från Båstad i väst till Vieryd i öst, med omkring 1000 fasta betongvärn med olika funktioner så som kulsprutevärn, pansarvärn och skyddsrum.

Även städerna fick ett fast försvar och Malmö var inget undantag. Ett litet antal värn går fortfarande att hitta mitt i staden, medan andra ligger strösslade utmed strandlinjen söderut.

Att med karta gå runt och leta efter symmetrisk grönmålad betong i stadsmiljön, spår efter en tid då Sverige förväntade sig en fullskalig invasion av Malmö, är en sällsam och annorlunda historisk stadsvandring.

En möjlig promenad börjar vid de otydliga spåren efter ett pansarkanonvärn (PV-värn) vid Davidshallsbron och fortsätter sedan söderut till det intakta stadsvärnet Li2, för att sedan avslutas vid Öresundsbron och Värn 427.

I början av 00-talet avvecklades hela försvarslinjen och ett omfattande arbete påbörjades med att riva eller gjuta igen värnen. Beredskapsmuseet i Helsingborg förfogar över ett tiotal bevarade värn som de visar upp för allmänheten. De värn som går att hitta i Malmö är däremot alla stängda på ett eller annat vis.

De tre värn från Skånelinjen som presenteras här är bara ett litet urval av alla de som fortfarande finns kvar i Malmö stad. Saknas din personliga favorit så får du gärna tipsa om det här.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps