Skanörs Borg

EN UDDA UTFLYKT


Skanörs Borg är kanske inte mycket mer än en ruinkulle omgiven av en diffus vallgrav men det är fortfarande en vacker plats att besöka. Borgens historia börjar med de Fiskemarknaderna i Skanör – Falsterbo som årligen drog tiotusentals besökare mellan 1200- och 1500-talet.

För att garantera ordning och reda under marknaderna gick den danska kungen in genom sina fogdar, som också såg till att kronan fick sin beskärda del genom skatter och avgifter. Under medeltiden var sillmarknaderna den danska kronans viktigaste inkomstkällor så givetvis behövdes det också en befäst borg.

När Skanörs borg erövrades av tyskarna 1312 kunde fogdarna istället flytta över till det då nyuppförda Falsterbohus. Skanörs Borg hade enligt källor ändå en fogde fram till 1407 medan de yngsta myntfynden som hittats härrör från Erik av Pommerns tid på 1420-talet. Därefter är det i alla fall säkert att borgen helt övergivits till förmån för Falsterbohus.

I dag återstår bara ruiner av själva borgkullen, med låga murfragment och rester av de två vallgravarna som omgav den. Ruinerna har i stor utsträckning blivit överväxta under de senaste åren. Under en utgrävning 1907-1909 visades hur borgen en gång såg ut. Ytterligare undersökningar genomfördes på 1980-talet.

På borgkullen fanns det tidigare ett tegelhus som mätte 17 x 8 meter och ett mindre korsvirkeshus. Av de två ringformade vallgravarna som tidigare omgav borgkullen finns endast den innersta vallgraven kvar i sin helhet.

Oavsett så är Skanörs borg en trevlig utflykt, särskilt i solnedgång under lågsäsong då man kan garanteras en egen liten stund innanför vallgraven. Parkering och informationsskylt finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps