Skåre Skansar

EN UDDA UTFLYKT


Skåne har sedan medeltiden varit en utsatt gränsprovins och i landskapet finns oräkneliga spår efter försvarsanläggningar från olika tider. De avspeglar de sig i landskapet som allt mellan otydliga ruinkullar till intakta borgar och slott.

Vissa försvarsverk är definitivt sevärda även för en måttligt historieintresserad resenär, medan många andra faller under kategorin ”vad är det egentligen jag tittar på?”.

Skåre Skansar utanför Trelleborg tillhör den senare kategorin och de flesta besökare kommer för badstranden snarare än för de gräsbevuxna vallar, bastioner och vallgravar som sträcker ut sig över ett område på 100 gånger 700 meter vid strandkanten.

Anläggningen som är uppbyggd av sten och jord började antagligen uppföras redan på 1600-talet, för att slutföras 1717 under Karl XII:s krig. Skåre Skansar, tillsammans med liknande anläggningar utmed den södra kusten, var tänkta som provisoriska försvar mot en möjlig dansk invasion.

Skåre Skansar syns tyvärr bäst från luften. Den mest tydliga lämningen man ser till fots är istället ett Pansarvärn 309 från Skånelinjen, uppförd 300 år senare. Parkering och informationstavla finns i direkt anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps