Slaget vid Borst

EN UDDA UTFLYKT


Borstbäcken är ett mindre vattendrag som rinner ut i Vombsjön strax norr om Sjöbo. I Magnaröd, precis på kommungränsen mellan Sjöbo och Höör slingrar sig bäcken genom en lummig dalgång. Där finns det idag en körbar stenvalvsbro över bäcken, men på 1600-talet var det ett vadställe där vattnet en gång rann rött av blod från stupade bönder.

Torstensonska kriget var ett krig mellan Sverige och Danmark-Norge som utkämpades mellan 1643 och 1645. Sverige hade efter förlusten i Kalmarkriget blivit i stort sett omringade av Danmark och något behövde göras. Planen var att ockupera Danmark och Skånelanden genom att anfalla från två fronter: Fältmarskalk Lennart Torstensson skulle anfalla norrut upp genom Jylland från Tyskland medan Fältmarskalk Gustav Horn skulle attackera Skåne från Småland. Sedan skulle härarna marschera tillsammans mot Köpenhamn och lägga staden under sig.

Horns krig mot Skåne gick bra och våren 1644 låg Lund, Helsingborg och Landskrona i svenskarnas händer. Från Lund rörde sig en kavalleritrupp på 300 man ledd av generalmajor Hans Wachtmeister mot Bjärsjölagård och Övedskloster för att plundra gårdarna på proviant och foder. Men när truppen den 25 mars nådde vadstället vid Borstbäcken väntade ett bondeuppbåd på omkring 500 man på dem.

Bondehären hade fått låna två trepundiga kanoner från Övedskloster för att försöka mota bort svenskarna innan de nådde bebyggelse, men de var i övrigt illa rustade. Slaget vid Borst slutade med att alla bönderna blev dödade och enligt sägnen ska de alla ha begravts i en massgrav i anslutning till slagfältet. Horns armé fortsatte sedan att härja runt i Skåne och Blekinge fram till freden i Brömsebro hösten 1645. Då hade han hunnit ödelägga uppskattningsvis 40% av alla skånska hemman.

Slaget vid Borst var för bägge sidor en parantes i det Torstensonska kriget och nämns knappt i ländernas krigsarkiv. Men i byarna har man inte glömt dem som en gång tappert försvarade sin hembygd inför de invaderande svenskarna. Minnesmonumentet som är rest av Östraby Bygdeförening står strax intill vägen vid stenvalvsbron. Parkering och informationstavla saknas.


Slaget vid Borst

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.724908, 13.613825
  • Adress: Magnaröd, 24297 Hörby
Öppna i Google Maps