Stångabjär Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Stångabjär eller Stainabjär betyder ”Ett berg med sten” och är ett gravfält utanför Vinslöv som hade kunnat vara ett av Skånes mäktigaste. Bygden runt grävfältet är inte vidare rik på fornlämningar, men här på åsens rygg finns gravsättningar från yngre stenåldern fram till yngre järnåldern. Sannolikt har gravfältet använts som en gemensam begravningsplats av gårdarna eller byn som i forntid låg här.

Under historisk tid, framförallt de senaste två hundra åren, har däremot gravfältet skadats markant av jordbruk och stentäkt. Från 1800-talet finns en planteckning över området som visar åtta stora skeppssättningar med längder på 20-30 meter. Idag återstår bara fragment av tre av dem tillsammans med en rund stensättning. Gravfältet restaurerades 1929 och man reste då stenar på vad då trodde var deras ursprungliga platser, vissa av de 79 resta stenarna som man ser idag hör möjligtvis till de försvunna skeppssättningarna men det går inte att vara säker.

Stångabjär är vare sig ett märkvärdigt eller vidare välbevarat gravfält, men det är en vacker plats och det är fascinerande att ens något har överlevt det rationaliserade jordbruket uppe på åsryggen. I närheten ligger också långdösen Bröt-Anunds Grav som är klart sevärd.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps