Stavstensmonumentet

EN UDDA UTFLYKT


Stavstensmonumentet, eller kort och gott Stavsten, är uppfört på Stavstensudde vid den skånska sydkusten, strax väster om Trelleborg. Monumentet består av tre resta stenar och är rest till minne av Karl XII:s landstigning år 1715.

Den äldsta av dessa stenar är cirka 1,5 meter hög. Den andra stenen restes av Carl Adlerfelt 1768 och är 1,8 meter hög. Den tredje och nyaste stenen restes 1912 av Trelleborgs fosterländska ungdomsförening och är 0,5 meter hög. De två äldsta stenarna är klassade som fornminnen.

Enligt traditionen sägs det att stenen restes av Kung Karl XII och hans officerare vid deras ankomst till Skåne från Stralsund, men det är en efterhandskonstruktion. Stenen som då stod på Maglarps bys sjömarker omtalas istället av en präst redan år 1624 som ett sjömärke.

Det nuvarande monumentet bär en inskription som lyder:

”Här landsteg konung Carl XII då han A. 1715 d 13 decemb. från Stralsund anlende. Till minnet deraf är denna sten rester af Carl Adlerfeldt A. 1768.”

Monumentet restaurerades och inhägnades med stenpelare och järnkedjor 1912 av Trelleborgs fosterländska ungdomsförening. Då Stavstensmonumentet ligger på en golfbana kan det vara lite besvärligt att besöka monumentet utan att få arga rop efter sig. Bäst chans har man på ruggiga vinterdagar.


Stavstensmonumentet - Stavsten - Trelleborg

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.36878, 13.0773
  • Adress: Kämpingevägen 19, 231 93 Trelleborg
Öppna i Google Maps