Stenörens Ålabod

EN UDDA UTFLYKT


Ålakusten utgörs av kuststräckan utmed Hanöbukten som sträcker sig från Stenshuvud i söder till Åhus i norr. Det var som namnet antyder här som ålen en gång fiskades i stora mängder i en fiskerinäring som idag är näst intill borta, tillsammans med den mytomspunna ålen.

Kvar utmed stränderna står Ålabodarna, de redskapsbodar som användes inom ålfisket, och de många rader av stolpar som användes för att rensa ålhommor efter avslutat fiske. Vid Haväng finns den restaurerade Stenörens Ålabod. Där har den stått sedan mitten av 1700-talet då Christinehofs gods hade fiskerättigheterna utmed södra Hanöbukten.

Arrendefisket var avstyckat i mindre så kallade ”drätter” och bestod av några hundra meter fiskevatten vardera. Av dessa var Stenörens drätt känd för att ha det bästa fisket och kunde som mest försörja ett fiskelag om åtta personer.

Med åren effektiviserades fisket allt mer och båtarna började istället utgå från hamnen i Vitemölla. När Stenörens ålabod slutade att användas på 1960-talet försörjde drätten bara två personer och boden hade då främst använts för redskapsförvaring och övernattning sedan 1930-talet.

Av det stora ålfiskets dagar finns det inte mycket kvar. Många faktorer har samspelat för att ålen idag är så hotad att inga nya tillstånd ges för nyetablering av ålfiske. Stenörens ålabod berättar om den tid som flytt och står öppen för eget besök året om. I boden finns informationstavlor och kvar ligger gamla redskap och ålhommor.

Stenörens ålabod nås till fots, närmaste parkering finns vid Haväng.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.71855, 14.19905
  • Adress: Haväng, 277 37 Simrishamn
Öppna i Google Maps