Stenstuan

EN UDDA UTFLYKT


Gånggriften Stenstuan utanför Gladsax i Simrishamns kommun är en av regionens absolut vackraste megalitgravar, och samtidigt en av de mest obskyra. Gravtypen användes under några hundra år på bondestenåldern, cirka 3600-3200 f.Kr., av en folkgrupp som kallas för Trattbägarkulturen efter deras karaktäristiska keramikkärl.

Vanligtvis uppfördes gånggrifterna utmed kusten eller vid större åar, men Stenstuan ligger långt från vatten och farleder. Ända fram till 1800-talet var graven visserligen omgärdad av vattensjuk mark, och kanske var det en gång i tiden öppet vatten runt graven.

Stenstuan består av en kammare av stenblock som bär upp ett takblock, med en låg gång fram till gravkammaren, därav namnet gånggrifter. Även om graven bara användes under en relativt kort period under stenåldern så har platsen fortsatt att vara viktig för traktens befolkning. På det stora takblocket finns både hällristningar och skålgropar från bronsåldern.

Det är inte enkelt att hitta till Stenstuan, det saknas helt skyltning och även parkering. Stigen till gånggriften börjar på baksidan av en ladugård vid en gård och fortsätter längs med gärdena i några hundra meter.

Använd koordinaterna här och försök hitta en lämplig parkering vid landsvägen. Det är väl värt besväret. Ett besök till Stenstuan kan också med fördel kombineras med borgruinen Gladsaxehus några kilometer söderut.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.57175, 14.27797
  • Adress: Norrevångsvägen 5, 272 94 Simrishamn
Öppna i Google Maps