Stranderosionen vid Löderups Strandbad

EN UDDA UTFLYKT


Mörk turism är en form av alternativturism där destinationerna väljs efter en förkärlek till det mörka i världen. Exempelvis kan det vara gamla mentalsjukhus, eller dystopiska olycksplatser som Tjernobyl. Eller så kan det vara en pittoresk sandstrand längst ner i södra Sverige.

Strandbadet i Löderup, strax öster om Ystad är för många förknippat med semesterdagar och många soltimmar. Men det är också platsen för den största stranderosionen i Sverige. De senaste 35 åren har 200 meter av stranden försvunnit ut i havet och i framtiden kommer mycket av bebyggelsen tvingas flytta för att inte spolas ner i djupet.

Stranderosion är ett naturligt fenomen som orsakas av vind, vågor och strömmar som för med sig sediment ut i vattnet. Lika naturligt är det att sanden sedan ackumuleras på någon annan plats. Samtidigt som Löderups strandbad försvinner lite mer för varje år så växer istället stränderna på Sandhammarens östra del där kusten sträcker sig mot nordost.

Men fenomenet påverkas också av att människans aktiviteter förändrar de strömmar och vågor som samverkar till att skapa erosion och ackumulation, som till exempel stora hamnar likt den i Ystad. Det blir inte bättre av att vi samtidigt ser en stigande havsnivå på ungefär 3,2 mm per år. Eftersom Skåne till skillnad från resten av Sverige inte heller ser någon landhöjning så kommer extremvattenståndet i den norra delen av Östersund nå 2,6 meter till år 2100.

Så besök Löderups Strandbad innan det är försent, betrakta landet som försvinner ner i havet och begrunda människans ytterst lilla plats här på jorden, underkastad dessa fantastiska naturfenomen.

Parkering finns i anslutning, inga informationstavlor påpekar stranderosionen eller paradisets kommande framtid.


Stranderosionen vid Löderups Strandbad

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: SGU
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 55.38576, 14.11046
  • Adress: Löderups Strandbad, 276 45 Löderup
Öppna i Google Maps