Västerstads Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Västerstads kyrkoruin tillhör de ruiner som vid rätt väderlek kan framkalla kalla kårar även hos den mest härdade ruinturisten. Kyrkan uppfördes ursprungligen i romansk stil under senare delen av 1100-talet. Ett stenhuggarmärke visar att kyrkan uppförts av ”mästaren med korstriangeln,” som också hade en hand med i byggnationen av Lunds domkyrka.

Som sig bör med medeltidens kyrkor visade den sig vara för liten under 1800-talets massiva befolkningsökning. Egentligen beslutades det att den gamla kyrkan skulle säljas och rivas, men 1878 hade man ångrat sig och valde att enbart takstolar och blytak skulle säljas, medan resten skulle få stå kvar som ett minne.

Ruinen har sedan restaurerats vid flera tillfällen till det skick den är i idag. Även om den tidvis används för friluftsgudstjänster är det snarare för sitt hotfulla visuella intryck den är värd ett besök.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till ruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps