Vätteryds Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


Som turist i Skåne är det inte självklart att man finner sig på väg 23 mellan Höör och Hässleholm, men om det någon gång händer så bör man stanna till vid Vätteryds gravfält strax söder om Sösdala.

Gravfältet i Vätteryd är ett av de största från yngre järnåldern i hela Skandinavien. Från början i alla fall. På en teckning från 1822 kan man räkna till omkring 600 resta stenar, men vid den första inventeringen 100 år senare fann man bara 249 stycken. Antagligen har många av stenarna försvunnit efter laga skifte när nya gårdar uppfördes i området, och även blivit byggnadsmaterial till närliggande broar när en bäck rätades ut i slutet av 1800-talet.

Oavsett den tidigare storleken så är Vätteryds gravfält fortfarande oerhört imponerande där det ligger på den ljungbevuxna hedmarken. Det mest framträdande är de 15 tydliga skeppssättningarna varav ett flertal är nästintill intakta, den längsta hela 25 meter lång. Efter utgrävningar 1955 och 1957 har man kunnat konstatera att det rör sig om brandgravar som anlagts mellan ca år 400 och 900 e.Kr. Vid varje skepp har man hittat flera gravgropar, kanske har de fungerat som familjegravar där generation efter generation fått sin begravning.

Vätteryds gravfält är trots sina skador väl värt ett besök. Hembygdsföreningen har ordnat med en guide till gravfältet som man antingen kan ladda ner till telefonen eller låna utskriven på plats. Strax intill finns även ett café med vikingatema för den som så önskar.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps