Fallosstenen i Bredestad

EN UDDA UTFLYKT


Många som hamnar i Aneby har kommit för att titta på (södra) Sveriges högsta vattenfall. Kanske har någon kommit för att visa sin aktning för Malte Stierngranat och hans gravpyramid. Men traktens ”största” sevärdhet ligger en bit sydost i byn Bredestad.

En kort promenad från Bredestads kyrka står en sten som hembygdsföreningen menar är den ”största och ståtligaste i Sverige” och som kan klassas som ”riksintressant”. Länsstyrelsen i Jönköping kallar stenen för ”majestätisk” och tycker att den har ”milsvidd utsikt över Bredestadsdalen”. De talar så klart om Fallosstenen i Bredestad.

Den tre meter höga stenen står rest vid ett gravfält tillsammans ytterligare två stenar och en kvadratisk stensättning. Gravfältet är daterat till romersk järnålder, folkvandringstiden, omkring 0-550 e.Kr. Därefter får gissningarna ta vid.

Fallosstenen står i anslutning till den bördiga Bredestadsdalen. Människor har från förhistorisk tid sökt sig till dalens lättodlade moränjord och kanske skulle fallosstenen ge bönderna god fruktbarhet. Fallosen är en vanlig fruktbarhetssymbol i bronsålderns hällristningar, så det faller sig inte osannolikt att stenen bär på samma symbolik.

Både i Norge och Sverige har man vid utgrävningar hittat stenar formade som fallosar. Men en tre meter hög rest fallossten, det är Bredestad helt ensamma om.


Fallosstenen i Bredestad

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps