Emågårdsparken

EN UDDA UTFLYKT


De svenska folkparkernas historia tar sin början i Malmö 1891, då socialdemokraterna köpte en tidigare privat park i Malmö. Folkparkerna blev snart centrala platser för rekreation och nöjen, men också som politiska mötesplatser. Den första folkparken etablerades faktiskt redan 1796 i Hällefors, men det var först med etableringen av Folkets Park i Malmö som konceptet verkligt tog fart i arbetarrörelsens regi​​​​.

Folkparkernas utveckling var nära kopplad till behovet av mötesplatser för arbetarklassen, där de kunde organisera sig, utbilda sig och underhålla sig. Det var ofta den lokala arbetarrörelsen själva som stod bakom byggandet av parkerna, som finansierades genom insamlingar, donationer och ibland med stor uppfinningsrikedom för att övertala markägare att sälja marken som behövdes.

Under 1900-talet blomstrade folkparkerna och blev populära platser för dans, teater, och musikframträdanden, där såväl svenska som internationella artister uppträdde. De spelade en viktig roll i att forma den svenska musikscenen och kulturen, särskilt under 1950- och 1960-talen​​. Folkparkerna var inte bara en plats för nöje utan fungerade även som en viktig inkomstkälla för arbetarrörelsen och en mötesplats för att stärka samhörigheten inom klassen.

Trots deras viktiga roll i det svenska samhället har många folkparker sålts, omvandlats eller helt enkelt lämnats att förfalla. Samtidigt finns det en växande medvetenhet om vikten av att bevara dem som en del av Sveriges kulturella och politiska historia.
Folkparkerna symboliserar en tid då medborgare aktivt kämpade för att skapa rum för gemenskap, kultur och politiskt engagemang, en tradition som fortfarande har relevans idag då klassklyftorna återigen ökar.

Emågårdsparken utanför Fliseryd i Mönsterås kommun tillhör kategorin bortglömda och övergivna folkparker. Året var 1949 när Fliseryd-Finsjö Folketshusförening, med ambitionen att skapa en samlingspunkt för regionens invånare, ansökte om ett kommunalt bidrag på 16 000 kronor för att förvärva Emågårdsparken av disponent Oskar Halle.

Istället för att bevilja bidraget köpte kommunen själva marken, ett strategiskt beslut som syftade till att förankra parken djupare i lokalsamhället. Folkparken överlämnades sedan 1950 till den nybildade Föreningen Emågårdsparken u.p.a., som utgjordes av representanter från alla kommunens föreningar.

Genom åren såg Emågårdsparken många artister och var en given samlingspunkt för traktens invånare. Parken stängde runt år 2000, antagligen på grund av bristande intresse, för att sedan återigen blomma upp en kort tid omkring 10 år senare. Där andra folkparker idag renoverats och tagits i bruk igen så har förfallet gått långt i Emågårdsparken. Parken får istället stå som en relik över en annan, snart bortglömd tid, i Fliseryd.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.135840, 16.259361
  • Adress: Finsjövägen, 380 53 Fliseryd
Öppna i Google Maps