Fliseryds Krutbruk

EN UDDA UTFLYKT


En av östra Smålands mest märkliga industrihistoriska lämningar hittar man lite oväntat i Fliseryd, Mönsterås. Regionen kring Finsjö och Fliseryd var under 1700- och 1800-talet ett pulserande industriellt centrum, med ett myller av vattendrivna anläggningar längs både Emån och Kvillen. Här fanns allt från kvarnar och sågar till pappersbruk, spiksmedjor, benstampar, yllestampar och limkokerier.

Mellan 1741 och 1890 låg även ett av kronans sex krutbruk på det som idag kallas Jungnerholmarna. Fliseryds krutbruk sysselsatte 30-40 arbetare och bestod under 1800-talet av ungefär tjugo byggnader. Anläggningen inkluderade även bostäder för arbetarna och en inspektorsbostad. I 150 år levererade bruket krut till den svenska kronan, med den sista leveransen år 1872. Därefter fortsatte tillverkningen i privat regi fram till omkring 1890.

Jungnerholmarna blev sedan platsen för Jungnerbolagets ackumulatorfabrik, som lade ner verksamheten 1974. Runt Jungnerholmarna finns idag bara ett fåtal husgrunder kvar i vad som nu är ett friluftsområde. För att hitta spår efter krutfabriken får man ta sig närmare Fliseryd, där ett av de gamla krutmagasinen från 1799 finns bevarat. Det är delvis ombyggt på senare tid för att fungera som samlingslokal för Fliseryds nationella ungdomsförening.

Tills alldeles nyligen fanns även ett äldre kruthus kvar, uppfört i mitten av 1700-talet, en bit söder om det nyare. Det byggdes om till bostäder på 1950-talet och revs 2022 efter många års förfall. Fliseryds historia som krutbruk innebär i slutändan en obskyr industrihistorisk utflykt som passar bäst för den som ändå har vägarna förbi.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.13588, 16.26125
  • Adress: Finsjövägen 13, 380 53 Fliseryd
Öppna i Google Maps